TIL·LA

RELAXANT

Afavoreix la relaxació i el descans.

Ingredients: melissa, til·la i tarongina. 

(pot 75 g)