Política de protecció de dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

BEBIDAS Y MARKETING SL és conscient de la importància que suposa per als nostres usuaris obtenir informació clara i transparent sobre l'ús que fem de la informació que ens proporcionen.

La relació amb els nostres usuaris es basa en l'honestedat, el rigor i la transparència per construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant aquesta Política de Privadesa els detallem com tractem les vostres dades personals quan es relacionen amb nosaltres.

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre us demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades proporcionades seran incorporades al sistema d'informació de què és responsable BEBIDAS Y MARKETING SL

La legitimació per al tractament de les vostres dades es basa en el consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l'usuari.

BEBIDAS Y MARKETING SL tractarà les dades confidencialment i amb l'única finalitat de prestar els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i Garantia de Drets Digitals , el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Les dades que ens proporcioni, no es comunicaran a tercers aliens a BEBIDAS Y MARKETING SL sense la seva expressa aprovació, excepte obligació legal

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a BEBIDAS Y MARKETING SL

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i l'usuari no n'hagi sol·licitat la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals.

L'usuari podrà, en qualsevol moment, revocar el consentiment prestat i exercitar els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, portabilitat, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al domicili social de BEBIDAS Y MARKETING SL situat a Crta. Estartit, 148, 17257 Torroella de Montgrí (Girona) o enviant un correu electrònic a bmark@bmark.es identificat degudament i indicant de forma visible el dret concret que s'exerceix.

En aplicació de la LSSI, BEBIDAS Y MARKETING SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En conseqüència, a cadascun dels formularis que hi ha a La Web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre butlletins, amb independència de la informació puntualment sol·licitada.

BEBIDAS Y MARKETING SL té adoptades les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa la Llei Orgànica 03/2018 i la resta de normativa aplicable. Tot i això, no assumeix cap responsabilitat per danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

L'ús de les cookies a través del portal es regirà per allò establert a la nostra Política de Cookies, accessible en tot moment des del Portal.

Qualsevol canvi que en el futur puguem introduir a la nostra política de privadesa serà comunicat en aquesta pàgina. D'aquesta manera, podreu comprovar regularment les actualitzacions o canvis a la nostra política de privadesa.

En cas de divergències amb BEBIDAS Y MARKETING SL en relació amb el tractament de les seves dades, podeu interposar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva seu electrònica (ww.aepd.es)

S'aplicarà la legislació espanyola a totes les disputes que afectin aquesta pàgina web, sent competents els tribunals i jutjats corresponents.