QUADRES

DECORATIUS

0

Sobre suport rígid. Mida: 60 x 80 cm.

Joc de 4 unitats.